Retningslinjer v/frisvømming

Følgende retningslinjer må følges v/bruk av basseng – bassengområde samt installasjoner

 • Det er hundeførers ansvar til enhver tid å opptre varsomt og ikke utsette hunden for trening den ikke har forutsetning for å klare. Hunden skal ikke påføres ubehag og svømmeferdigheter og utholdenhet må gradvis opparbeides og overvåkes.
  Du må sørge for at du er kjent med utstyret som skal brukes og at du har fått nødvendig opplæring i dette.
 • Frisvømming skjer på eget ansvar og Ringerike Hundesenter kan ikke holdes ansvarlig for skader som måtte oppstå på hund under trening og opphold i svømmeanlegget. 
 • Vi anbefaler at du har en hundeforsikring som dekker eventuelle veterinærutgifter.
 • Hundeeier er til enhver tid ansvarlig for skader som hun/han eller hunden måtte forårsake på inventar og utstyr
 • Hunden skal holdes i bånd inne i svømmeanlegget og den må være godt luftet. Har du flere hunder anbefaler vi å ta inn 1 og 1 evt. må en hund oppstalles i bur. Ved flere hunder kan man kjøre bilen ned.
 • Hunden må være godt rengjort før den entrer bassenget – bruk sjampo om nødvendig. Det er ikke behov for å dusje hunden etter svømmingen da det brukes minimalt med klor.
 • Det må medbringes eget utstyr til vask, tørk og stell av pels. Føner er tilgjengelig på eget rom.
 • Vi henstiller til at tisper med løpetid og hunder i røyteperioder ikke bruker bassenget. Heller ikke hunder som har hudinfeksjoner eller ørebetennelse.
 • Trenger du bistand står vi gjerne til disposisjon men må avtales på forhånd.
 • Anlegget forlates i rengjort stand

Vi håper at du og hunden din får glede av anlegget og ønsker dere god fornøyelse.

Ringerike Hundesenter
Anne & Silje
Tlf. 928 61 011

Onlinebooking: ringhund.onlinebooq.net
PS – 1.time må alltid bestilles på telefon