Priser hotell - annen forpleining

Prisliste pr. 1.august 2016

Hotellet

Grunnpris 1 hund pr dag kr. 375,- / 2 hunder 1 plass kr. 550,-

Tillegg for høytidsdager og juli-mnd

Tillegg for løpetid, overdreven markering, medisinering etc.

Atferd

Hjemmebesøk/kartlegging kr.700,-

Pr. time kr. 300,-

Annen pleie

Vask og føn kr. 300,- pr time - minimum kr. 500,-

Kloklipp    kr. 200,-

Ørerens    kr. 300,-

Prisene endres uten varsel