Retningslinjer v/hundesenteret

Inn- og utlevering mandag-lørdag fra kl. 09.00 – 10.00 og 16.00 – 17.00. Søndag kun 16.00-17.00. Det skal helt spesielle grunner til for å avvike disse av hensyn til mine arbeidsrutiner og de andre hundene på senteret.

Hunden må holdes i bånd ved ankomst/avhenting.

Hunden skal være fri for utøy og ikke vise tegn til sykdom, ha sår eller kuttskader som trenger tildekning/behandling o.l.
Jeg forbeholder meg retten til å tilkalle veterinær om hunden skader seg eller om det foreligger mistanke om sykdom, for kundens regning. Skal det være begrensninger i behandlingen må dette avtales på forhånd. Hunden må være fyllt 6 mnd. 

Vaksinasjonsattest forevises ved ankomst og skal ikke være eldre enn 12 mnd. Førstegangsvaksinering eller revaksinering
(hvis det er over 1 år siden hunden ble vaksinert sist) skal være datert 14 dgr. før ankomst.

Av hygieniske årsaker holder jeg tepper/liggeunderlag. Det er heller ikke nødvendig å sende med lekesaker –
erfaringsmessig blir de ikke brukt.

All nødvendig mat inngår i prisen v/helpensjon. Medbringes egen mat til hunden gir ikke dette reduksjon i prisen. Medbrakt mat må oppbevares i tett boks og merkes med navn.

Hundene blir luftet 2-3 ganger pr. dag. Ønskes pelspleie eller annet avtales dette v/ankomst.

Plass-reservering er bindene for begge parter fra du mottar bekreftelse enten pr. telefon, brev eller e-post. Avbestilling må skje innen 1 uke før avtalt ankomst – 2 uker før om oppholdet gjelder juli måned. Mottas ikke avbestilling eller avbestillingen kommer for sent, godtar bestiller å betale for hele oppholdet. Pris pr. påbegynt dag. Oppgjør skal finne sted før hunden utleveres. Om ikke hunden blir hentet til avtalt tid påløper pris tilsvarende 1 ekstra døgn.

Agressive hunder mottas ikke. Tisper m/løpetid kan mottas mot et tillegg i prisen. Dette gjelder også om tispen får løpetid under oppholdet. Ved overdreven markering inne påløper tillegg i prisen som v/løpetid.

Ringerike Hundesenter vil holde stengt om det foreligger mistanke om smittefare i lokalene.

Parkering v/innkjørselen. Hundene trenger den lille lufteturen for å danne seg et bilde av stedet.