Priser fysikalsk behandling og svømming

Fysikalsk behandling – Rehabilitering Inkl. 25% mva

Timepris

750

Valpesjekk (opptil 6 mnd)  200
Hydroterapi (svømming) 45 min  
Timepris 750
Enkelttime inkl. gjennomgang og opplæring 500
Selvsvømming enkelttimer 350
Klippekort selvsvømming 10 ganger 2800
Tredemølle inntil 20 min 100
(brukes fritt innenfor tidsrammen på 45 min)  
   
Avbestilling av time må skje innen 24 timer før.  Ubenyttet/ikke avbestilt time vil bli fakturert i sin helhet.  
   
Vi bruker god tid på kartlegging av alle forhold rundt hunden første gang den er inne,   
for å kunne iverksette riktig behandling.   
Vi foretar så en grundig palpasjon av alle muskler og ledd for om mulig å finne hovedårsaken til problemet.   
Ofte er det slik at det er sekundære problemer  som synes best.  
Deretter setter vi opp et behandlingsopplegg.