Priser fysikalsk behandling og svømming

Fysikalsk behandling – Rehabilitering Inkl. 25% mva
1.gangs konsultasjon 700
Oppfølging 500
Klippekort  5 ganger 2250
Klippekort 10 ganger 4000
Valpesjekk (opptil 6 mnd)  200
Hydroterapi (svømming) 45 min  
Enkelttime inkl. gjennomgang og opplæring 500
Selvsvømming enkelttimer 350
Klippekort selvsvømming 10 ganger 2800
   
Rehabilitering inkl. hydroterapi  
Enkelttimer 700
Klippekort 10 ganger 5600
   
Tredemølle inntil 20 min 100
(brukes fritt innenfor tidsrammen på 45 min)  
   
Avbestilling av time må skje innen 24 timer før.  Ubenyttet/ikke avbestilt time vil bli fakturert i sin helhet.  
   
Vi gir 10% rabatt på fysikalsk behandling til kunder henvist fra Ringerike Dyreklinikk   
   
10% gjensidig rabatt for kunder av Dyrlegen på Jevnaker  
   
   
   
Vi bruker god tid på kartlegging av alle forhold rundt hunden første gang den er inne,   
for å kunne iverksette riktig behandling.   
Vi foretar så en grundig palpasjon av alle muskler og ledd for om mulig å finne hovedårsaken til problemet.   
Ofte er det slik at det er sekundære problemer  som synes best.  
Deretter setter vi opp et behandlingsopplegg.