Atferdsproblemer

Hva er så Atferd? Atferd er alt det hunden gjør. Noe er medfødt og nedarvet i generasjoner - mens mye er tillært og innlært.  Det er viktig i dagens samfunn at hunden er sosialisert og miljøtrent. Mye læres alt i valpekassa - mens en viktig periode i hundens liv er fra 8-16 uker. Om vi som hunde-eier ikke har gjort jobben vår skikkelig i den perioden, kan det få konsekvenser senere i livet.

Jeg har flere kurs innenfor atferdsproblematikk og funskjonsanalyser av hund hos bl.a. Karsten Karlsen, Terje Østlie og Barbro Børjeson. Ta kontakt om du trenger hjelp i hverdagen – det være seg med hilsing, utagering, lydighet m.m. Privat-timer og grupper.

Anne                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

mops